Här kommer mina kommande kurser att presenteras när dom blir klara.

KURS i Stresshantering för Vuxna och Barn

Barnharmoni

Kurspris: Utbildnings paketet stresshantering Vuxen & Barnharmoni 395:- pluss moms 99:-. Inklusive moms 495:-    En pedagogiskt utarbetad metod för en sammansvetsad och trygg arbetssituation för pedagoger, elever och familjer. Barnharmoni är ett utbildningsmaterial, för en lugn och trygg arbetsmiljö för alla. Vill du även som förälder skapa en harmonisk atmosfär hemma, för dig själv och dina/ditt barn? Lektionerna som kommer i din mailbox kommer att ha följade rubrik. KURS i Stresshantering för Vuxna och Barn. En pedagogiskt utarbetad metod för en sammansvetsad och trygg arbetssituation för pedagoger, elever och familjer. Kursen riktar sig i första hand till DIG som vuxen, för DIN egen skull. Det viktigaste är ju att börja med sig själv. Vuxenharmoni behövs för att Barnharmoni ska kunna uppnås. Lektion 1.Lär DU dig enkla snabba knep, genom lätta avslappningsövningar, som leder till kroppskännedom. DU får kontakt med dina känslor och tankar och hur din kropp mår.     Lektion 2. Du får ett ljudspår med en Barnmeditation som du kan lyssna på. Du kan ta med dig de känslor och tankar som rörde sig i ditt inre under lektion 1. Eller så är du enbart i Nuet.  Vill jag/ Vill jag inte? Medvetandegörande av känslor och tankar kan visa Dig var din stress sitter. Dessa övningar stärker oss själva och  våra barns identitet. Lektion 3. Lär DU dig att sammanfatta hur DU kan använda dig av verktygen i lektion 1 och 2, för att minska din stress i framtiden.   Genom kursen får du Lära dig om stresshantering genom avslappning och kroppskännedom. ETT DELMOMENT i METODEN PEDAGOGISK  Vuxen och BARNHARMONI. Efter att ha fullföljt kursen, kan du på ett enkelt sätt använda dig av avslappnings övningarna och meditationen i ditt arbete eller hemma.  Genom utbildningar, livs- och yrkeserfarenhet har jag mycket att dela med mig av. Mitt arbete med både vuxna och barn i grupper utgör grunden för metoden. Vårt samhälle inbjuder till en allt mer stressad tillvaro. Vi föds in i ett samhälle, där vi snabbt tappar bort vår identitet. Att inte kunna sätta ord på sina tankar och känslor leder till stress. Med hjälp av stresshanteringen du lär dig under kursen, kan du  hantera stressade situationer effektivare och därmed hjälpa barnen och dej själv till en lugnare arbetssituation. Resultatet blir bättre inlärningsförmåga. Jag arbetade som fritidsledare och elevassistent. Där insåg jag vikten av stresshantering i mitt arbete. Då jag hade egen tid för att låta min kropp och själ komma i harmoni, fann jag att mitt lugn, smittade av sig på barnen. Mitt arbete som Studie- och yrkesvägledare har också hjälpt till att utveckla den Pedagogiska metoden Vuxen och Barnharmoni.  Varmt Välkomna!     Med vänliga hälsningar Britt Anderzon Min webbkurs, som inte är riktigt klar än, går jag in djupare på hur du  steg för steg kan göra beteendeförändringar för bestående resultat. Där fördjupar vi oss i stresshantering, kommunikation och problemlösningar.  Vuxenhamoni krävs för att Barnharmoni ska uppnås. Om du är intresserad av att veta mer, kan du kontakta mig, genom privat meddelande.