Jag finns i Karlstad. Stresshantering för dig i Forshaga, Grums Kristinehamn & Karlstad, och naturligtvis för er i hela Sverige.

Upplägg

Effektiv Stresshantering Kommunikation-konflikthantering

En arbets- och fritids vardag med högt tempo, där ingår stort informationsintag och hög utvecklingstakt, ställs allt högre krav på vår förmåga att hantera intensitet och stress – både för att ta hand om oss och familjen, hälsomässigt och för att kunna vara effektiva och högpresterande.

I den här utbildningen fokuserar vi på konkreta tekniker, verktyg och strategier för att ta kontroll över stressen. Med en lagom hög stressnivå blir vi mer effektiva, mer klartänkta och stärks både mentalt, fysiskt och hälsomässigt. Jag hjälper till inom stresshantering och riktar mig till dig som bland annat befinner dig i eller i närheten av Forshaga, Grums eller Karlstad. 

Utbildningen erbjuds individuellt, i grupp eller via distans via skype eller messinger. samt individuellt utformade tips och råd via telefon efter avslutad utbildning.

Inga speciella förkunskaper

Kursmaterial på svenska ingår.

Utbildningen vänder sig till privatpersoner, familjer, pedagoger, organisationer, ledare, informella ledare samt medarbetare. Den passar både dig som en längre tid har haft en för hög stressnivå, dig som förebyggande vill stärka din förmåga att hantera stress samt dig som vill kunna stötta dina medarbetare i extra intensiva projekt. 

Trovärdighet, tillit och harmoni är viktigt både för mig  och min klient. När jag  vägleder dig,  som behöver förstärkt hjälp, är vår gemensamma tillit till varandra det viktigaste.

 Jag hjälper dig att se hela sanningen om dig själv och din situation.

Vårt gemensamma mål är att komma fram till varaktiga  beteendeförändringar som minskar stress.

Direkt och utmanande och att DU SOM VÄGLEDS blir övertygad om att DU SJÄLV  sitter på svaren.

Genom mina utbildningar, livs- och yrkeserfarenhet kan jag förmedla min egen  styrka till klienten.

Jag har stor erfarenhet av professionell vägledning och utmanar dig.  Du sparar tid, får mer för dina pengar och når snabbare  bättre och bestående resultat.

 Min trovärdighet utgår från 30 års erfarenhet, utifrån mitt förflutna och eget bagage.

Jag har gått många timmar i olika terapier, vilket har lärt mig att finna lösningar.  Bearbeta och framför allt, släppa ältande av problem, är viktigt för ett bättre liv.

Kursbeskrivning

Detta för att maximera resultaten av utbildningen genom att varje deltagare får personligt utformade tips, råd och verktyg.

Utbildningen startar  med att Jag bjuder på 30 minuters inledande samtal och kartläggning av hur du vill gå vidare. Det sker online.

Du tar beslut om du vill ha fortsatt vägledningen, och vi kommer överens om upplägg som passar dig.

Du har också möjlighet att deltaga på distans

Längre, kartläggande samtal med problemformulering, målbild och arbetssätt.

Återkommande samtal,  förslagsvis en gång i veckan,

därefter varannan alt. var tredje vecka.

Upplägg

Priser: 600 kr/timma

Paketpris: 5 tillfällen en timma per gång. 2500 kr per person.

Är ni en grupp som vill utvecklas finns också den möjligheten.

Tänkvärda tips till Dig att tänka på!

Vad får dig att känna stress – orsaken till stress?

Hur skulle du vilja ha ditt liv?

Hur vill du att det ska påverka dig?

Hur vill du påverka ditt liv?

Vad vill du själv åstadkomma?

Hur vill du gå tillväga?

 Jag vägleder dig att se lösningar på ditt problem.

Vad är källan till din stress?

Finns många orsaker? Te x

Bristande kommunikation?

Konflikträdsla?

Varför kan du inte säga Nej?

Prestations ångest?

Kemin mellan människor mm.

Våga ta ställning vill jag? – vill jag inte?

Vilka problem – behov finns?

Våga dra i handbromsen. Hur mycket styrs du av Egot?

Vi utgår från problemet och finner lösningar

 Min inre styrka ligger i utbildning, livs och- yrkeserfarenhet. Min önskan är att mina klienter, genom mina erfarenheter, ska få hjälp till ett bättre liv.

Jag har Studie och-yrkesvägledare examen på 120 poäng, där ingick beetende-och  samhällsvetenskaplig utbildning och psykologi, samt samtalsmetodik.

 Arbetsvetenskap utbildning 5 poäng.

 Deltagit i helgkurs med Barn och sorg.

 Fullföljt Familjeprogrammet vid Kolmårdens Behandlingshem för Spelmissbruk, som anhörig. Där fick jag stor insikt i mitt medberoende.

 Jag har arbetat som studie och yrkesvägledare vid arbetsmarknads projekt. Där ingick många stödsamtal.

Jag har arbetat på kvinnojour och incestjour, där också stödsamtal ingick.

Hur vi går tillväga. Vad får klienten?

Du får hjälp med att identifiera orsaken till din stress.

Vart ligger problemet- problemen – behoven?

Källan till stress?

Närmar sig utmattnings syndrom?

Har du fått utmattnings symtom?

Vi skapar en handlingsplan där vi kartlägger olika lösningar och möjligheter för att hantera och minska stressen.

Vi kommer tillsammans fram till ditt slutliga mål.

Energitjuvar plockas bort.

Medberoende kartläggs.

 Delmål leder fram till slutresultatet.

 Vi kartlägger gemensamt vilka möjligheter och alternativ som finns.

Tillväga gångsättet och metoderna  utmanar mer än vanligt.

Du ser snabbt resultat!

Vi ringar in ditt problem.

Problemen löser vi sakta upp.

Vägledningen grundas på ett samarbete mellan mig och klienten. Där vi tillsammans kommer fram till de alternativ och möjligheter som finns.

Mitt tillväga gång sätt och metoder utmanar, och de skapar därför också snabbare resultat. Utmanar på ett annat sätt för att utvecklas i arbetet och samarbeta bättre. Jag erbjuder program med både gruppen som sådan och gruppens individer i fokus

Med hjälp av de verktyg som vi använder oss av kommer du att kunna få möjlighet att göra medvetna val, och då påverka olika faktorer som orsakar stress.

Det finns en teori: ett samband mellan handling och konsekvens.

Du har nu påbörjat din resa

Resultat

Strukturer och rutiner som skapar koll och minskar stressen för hjärnan.

Att jobba energismart och lägga hjärnans vassaste kapacitet på rätt saker.

Du får en nystart , till att vidga dina vyer och se dina möjligheter till medvetna val.

Lär dej nya perspektiv på tillvaron.

-Stressens effekter – positiva och negativa

-Stressignaler, hos dig själv och hos andra

Ja, till alla dina känslor

Ja, till glädje och sorg

Ja, till eget tänkande

Nej, till stress

Nej, till KAOS

Nej, till negativitet

Varmt Välkommen  – stresshantering för dig i bland annat Forshaga, Grums eller Karlstad!

 

Ring eller skriv meddelande här på websidan under kontakt för att boka din tid. Telefon nummer 073 08 73 525. VARMT VÄLKOMNA!