Illustration och bild Maria Wallström

Utbildning stresshantering Vuxen och Barnharmoni

Har du barn i förskoleåldern eller i lågstadiet som är stressade?

Vill du hjälpa det att bli självständigt och trygg.

Pris heldag: 999 kr

 Bokning till Britt. Telefonnummer: 073-08 73 525

Vårt samhälle inbjuder till en allt mer stressad tillvaro. Vi föds in i ett samhälle, där vi snabbt tappar bort vår identitet.
För att barnharmoni ska infinna sig så behövs vuxenharmoni.
Komunkation:

Vill jag/ Vill jag inte?

Sätta ord på tankar och känslor.

Medvetandegörande av stress: Stärker oss själva och våra barns identitet.

Konflikthantering: Grunden ligger i stresshantering och kommunikation.

Två sagor på ljudfil ligger till grund för denna utbildnings dag.

Spår 1.En avslappnings stund med Solia, molnia och stjärnia. Barnharmoni är en barnmeditation.

Spår 2. Handlar om ett troll, en kanin och en liten människa. Dom blir vänner trotts deras olikheter.

Du kan direkt använda dig av de verktyg och metoder på dig själv och vidare använda med dina elever eller hemma i din familj.

Vi lär stresshantering, kommunikation, konflikthantering.

Jag levde med stress i ekorrhjulet. Gick in i utmattningssyndrom. Lärde vikten av att sätta ord på mina tankar och känslor.

Jag har själv använt mig av dessa verktyg som ingår i metoden som har hjälpt många. Det har bidragit till att jag inget hellre önskar än att få dela med mig av mina erfarenheter.

Jag är grundare till metoden Pedagogisk Vuxen & Barnharmoni.
Genom utbildningar, livs- och yrkeserfarenhet har jag mycket att dela med mig av.
Mitt arbete med både vuxna och barn i grupper utgör grunden för metoden.
Jag har själv funnit vägar vidare genom dessa övningar.
Syftet med programmet är att motivera till att stanna upp och tänka efter, samt vidga ditt och barnens perspektiv.

Stresshantering i pressade situationer är en förutsättning för att man ska kunna känna sig trygga.

Trygghet i grupper ger bättre förutsättningar för undervisning och inlärning.

Även hemma behöver vi en stund tillsammans för att sätta ord på vad vi känner och vill.

Bakgrunden till Metoden kan du läsa mer om under fliken

Stresshantering, kommunikation och konfliktlösningar. En pedagogiskt utarbetad metod för en sammansvetsad och trygg arbetssituation för pedagoger, elever och familjer.

Jag är utbildad studie-och yrkesvägledare
Jag har arbetat professionellt med stresshantering, kommunikation och konfliktlösningar m.m. under 30 år.
Jag har Studie och-yrkesvägledare examen på 120 poäng, kandidat examen.
Där ingick beteende- veteskaplig utbildning och psykologi, samt samtalsmetodik.

Arbetsvetenskaplig utbildning 5 poäng.

Jag har arbetat som studie -och yrkesvägledare vid arbetsmarknads projekt.

Teater projekt Känna Ja/Känna Nej

Deltagit i helgkurs ”Barn och sorg”.

Fullföljt Familjeprogrammet vid Kolmårdens behandlingshem för Spelmissbruk,som anhörig.
Där fick jag hjälp att inse mitt medberoende.

Arbetat som fritidsledare och elevassistent
Stödsamtal på kvinnojour
Stödsamtal på incestjour

Hemsidan är under uppbyggnad.

Bokning sker till Britt telefonnummer; 073-08 73 525

PS, Jag har F skattesedel och driver egen firma.

Pris: 999 kr / person

Varmt Välkomna!